Trwa ładowanie...
bETjcdeJ
Notowania
OPENFIN: strona spółki
7.10.2021, 21:48

OPF TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 7 października 2021 r.
Ponadto Zarząd Open Finance S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) , 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bETjcdfr