Trwa ładowanie...
bEUCPhIl
Notowania

MSW Szacunkowe wyniki za III kwartał 2021 r.

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2021 r.:
Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco od początku roku): - przychody ze sprzedaży: 884 mln PLN, - zysk brutto ze sprzedaży: 80 mln PLN, - zysk netto: 18 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 11 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 7 mln PLN). Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco od początku roku): - przychody ze sprzedaży: 647 mln PLN, - zysk brutto ze sprzedaży: 45 mln PLN, - zysk netto: 7 mln PLN. Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za III kwartał 2021 r.

Inne komunikaty

bEUCPhIT