Trwa ładowanie...
bEUUeguZ
Notowania
BLOOBER: strona spółki
8.10.2021, 12:40

BLO Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Rockbridge TFI S.A.”) działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej „Fundusze”) sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz 69 ust. 2 pkt 1b w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) o zmianie stanu posiadaniu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Rockbridge TFI S.A. z dnia 8 października 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUUegvH