Trwa ładowanie...
bEUTfwqd
Notowania
BLOOBER: strona spółki
8.10.2021, 15:09

BLO Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomień od Serene Century Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych (dalej „Serene Century”) działającej na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) (dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu bezpośrednio progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz od Tencent Holdings Limited spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Kajmanów (dalej „Tencent”) działającej na podstawie art. 69 i Art. 69a Ustawy o przekroczeniu pośrednio, za pośrednictwem spółki zależnej Serene Century, progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Treść zawiadomień od Serene Century oraz Tencent z dnia 8 października 2021 r. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUTfwqL