Trwa ładowanie...
bESGvrOt
Notowania
PZU: strona spółki
11.10.2021, 9:09

PZU Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) informuje, że Pan Tomasz Koczur złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA z dniem 11 października 2021 r.
Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bESGvrPb