Trwa ładowanie...
bEUxckJN
Notowania
ZUE: strona spółki
11.10.2021, 17:19

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 11 października 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na odcinku podg. Dorota Sosnowiec Dańdówka na linii nr 171 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”.
Zamawiający: PKP PLK S.A. Wartość złożonej przez ZUE oferty wynosi łącznie 84,9 mln zł brutto (69,0 mln zł netto). Oferta składa się z 3 części: 1)Zakres podstawowy – 44,3 mln zł brutto (36,0 mln zł netto), 2)Opcja 1 – 24,9 mln zł brutto (20,2 mln zł netto), 3)Opcja 2 – 15,8 mln zł brutto (12,8 mln zł netto). Opcja 1 oraz Opcja 2 będą realizowane w zależności od decyzji Zamawiającego. Ewentualne oświadczenia o skorzystaniu z prawa dla poszczególnych opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 15 miesięcy od podpisania umowy. Termin realizacji zadania: 1)Zakres podstawowy: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2)Opcja 1: 22 miesiące od daty złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z Opcji 1. 3)Opcja 2: 22 miesiące od daty złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z Opcji 2. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEUxckKv