Trwa ładowanie...
bEUBgcth
Notowania
PZU: strona spółki
12.10.2021, 17:45

PZU Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zwołane na dzień 12 października 2021 roku.
Podczas obrad NWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUBgctP