Trwa ładowanie...
bEUDYMVx
Notowania
PZU: strona spółki
12.10.2021, 17:58

PZU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 12 października 2021 roku

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się 12 października 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ posiadali następujący akcjonariusze:
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający 295.217.300 głosów, co stanowi 53,26% liczby głosów na NWZ oraz 34,19% ogólnej liczby głosów w Spółce; Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny – posiadający 45.167.000 głosów, co stanowi 8,15% liczby głosów na NWZ oraz 5,23% ogólnej liczby głosów w Spółce; Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – posiadający 40.000.000 głosów, co stanowi 7,22% liczby głosów na NWZ oraz 4,63% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty

bEUDYMWf