Trwa ładowanie...
bEUvnTPF
Notowania

FEM Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”), informuje o zawarciu, w późnych godzinach wieczornych 12 października 2021 r., przez spółkę zależną Emitenta, tj. TryPay S.A. (TryPay) umowy o współpracy z firmą będąca wydawcą systemu księgowego on-line (Kontrahent) , przedmiotem której jest świadczenie przez TryPay na rzecz na jej rzecz usług dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS – account information services), która będzie wykorzystywana w procesie weryfikacji użytkowników (KYC – poznaj swojego klienta) oraz dostarczaniu zagregowanych danych z rachunku bankowego na potrzeby automatyzacji procesów księgowych. Podmiot, z którym zawarto umowę jest wiodącą w Polsce platformą księgowości on-line, która umożliwia kompletne prowadzenie księgowości dla podmiotów SME oraz korzystania z pomocy księgowych. Zgodnie z zawartą umową, wdrożenie usługi nastąpi najpóźniej do końca b. roku., a sama umowa została zawarta na czas nieokreślony. Emitent informuje, iż szacowana wartość aktualnego wynagrodzenia określonego Umową nie stanowi kwoty istotnej wartościowo, a okoliczność zawarcia przedmiotowej Umowy uznawana jest za istotną z punktu widzenia potencjału rozwoju współpracy z Kontrahentem.
Zawarta Umowa jest kolejnym kontraktem realizowanym w związku z komercjalizacji usługi AIS i tym samym w ocenie Emitenta, jej zawarcie może mieć wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta. Podpisana Umowa jest elementem realizacji przyjętej przez Emitenta Strategii Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. na lata 2022-2025.

Inne komunikaty

bEUvnTQn