Trwa ładowanie...
bEUTMhOZ
Notowania
BLOOBER: strona spółki
13.10.2021, 19:26

BLO Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2021 zawiadamia, że zmianie uległo miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 października 2021 roku na godzinę 10.00. Nowym miejscem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie Hotel Vienna House Easy Cracow, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków.
Przedmiotowa zmiana jest spowodowana koniecznością zapewnienia większego bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarnych uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze stanem epidemii wywołanym COVID-19. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie uległy zmianie. Mając powyższe na uwadze, w załączeniu znajduje się zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 października 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUTMhPH