Trwa ładowanie...
bEUwXpdx
Notowania
ALIOR: strona spółki
14.10.2021, 17:14

ALR Zmiana w składzie Zarządu Banku

Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 października 2021 r. otrzymał rezygnację Pani Iwony Dudy z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz z członkostwa w Zarządzie Banku. Bank informuje, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pani Iwony Dudy rezygnacja z pełnionej funkcji i z pełnionego mandatu jest skuteczna na następujący moment: dzień 22 października 2021 r., godzina 24:00 (koniec dnia). Bank informuje równocześnie, że Pani Iwona Duda złożyła także rezygnację z pełnionego mandatu członka Zarządu Banku ze skutkiem na wyżej powołany moment.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bEUwXpef