Trwa ładowanie...
bESPPShx
Notowania
INFOSCAN: strona spółki
14.10.2021, 18:06

IST Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A.

Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 41/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie bezterminowego zawieszenia negocjacji ws. połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A. („MGM”) oraz raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia pomiędzy Spółką a MGM podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z MGM („Termsheet”), mając na uwadze interes Spółki oraz jej Akcjonariuszy, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z MGM.
Przedmiotowa decyzja została podjęta w związku z otrzymanym pismem o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z Emitentem, a także udzieloną przez Spółkę na mocy Termsheet wyłącznością w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji umowy inwestycyjnej w przedmiocie połączenia obu podmiotów. O dalszych decyzjach w sprawie rozwoju Spółki, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Inne komunikaty

bESPPSif