Trwa ładowanie...
bETxngid
Notowania
COLUMBUS: strona spółki
14.10.2021, 23:17

CLC Sprzedaż akcji stanowiących 22,99% udziału w kapitale zakładowym Nexity Global S.A.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym, za zgodą Rady Nadzorczej, Columbus sprzedał 2.299.450 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji (dalej: Transakcja), stanowiących 22,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do tylu samych głosów na walnym zgromadzeniu w Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity). Sprzedaż zrealizowana została za łączną cenę 2.299.450 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). W wyniku Transakcji, Columbus zasadniczo zmniejszył udział w Nexity i aktualnie posiada 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do tylu samych głosów na walnym zgromadzeniu Nexity. Tym samym Nexity przestała być jednostką stowarzyszoną z Columbus a jej wyniki finansowe począwszy od danych na 31 grudnia 2021 r. nie będą konsolidowane z wynikami Columbus.
Zarząd Columbus wskazuje, iż Transakcja jest efektem braku realizacji przez poprzedni Zarząd Nexity strategii, co skutkowało znacznymi opóźnieniami w stosunku do planowanego harmonogramu rozwoju projektu. W związku z powyższym, Zarząd Columbus podjął decyzję o intensyfikacji działań, zmierzających do stworzenia ogólnodostępnego ekosystemu zarządzania energią, w tym w zakresie elektromobilności, w ramach Grupy Kapitałowej Columbus.

Inne komunikaty

bETxngiL