Trwa ładowanie...
bEUNJedh
Notowania

PRF Dopuszczenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (”Spółka” lub “Emitent”) informuje o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1049/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 170.000 obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Spółkę (”Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 69/2021 z dnia 09 września 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 01 października 2021 r. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty

bEUNJedP