Trwa ładowanie...
bETDUFCd
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
19.10.2021, 15:03

PRF Wprowadzenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego na Catalyst

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1054/2021 o wprowadzeniu z dniem 20 października 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 170.000 obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A.. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Inne komunikaty

bETDUFCL