Trwa ładowanie...
bEUTHChx
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
19.10.2021, 17:22

KRI Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 19 października 2021 r. przydziału niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji, przekazuje poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji.
Obligacje w liczbie 200.000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100,00 złotych każda Obligacja, w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”), w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do kwoty 150.000.000 złotych („Program”), objętego stosownym prospektem podstawowym, zatwierdzonym przez KNF w dniu 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”). Emisja Obligacji jest pierwszą dokonywaną w ramach Programu. W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 04 października do dnia 15 października 2021 r., 80 inwestorów złożyło łącznie 80 zapisów na 49 701 Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie 4.970.100 złotych. W wyniku zakończenia subskrypcji, 80 inwestorom przydzielono 49 701 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.970.100 złotych. Wartość Oferty Publicznej wynosi 4.970.100 złotych. Stopa alokacji wynosi 24,85%. W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.

Inne komunikaty

bEUTHCif