Trwa ładowanie...
bEUvkQbV
Notowania

PFG Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 października 2021 r. powziął informację, iż w dniu 15 października 2021 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji w KRS zmiany umowy spółki zależnej od Emitenta Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna). Przedmiotowa zmiana dotyczyła zmiany nazwy Spółki zależnej z Studio Developer II Sp. z o.o. na Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. oraz aktualizacji liczby udziałow.
Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. to spółka, w której Emitent posiada 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Obecnie w skład Zarządu Spółki zależnej wchodzi Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. O dokonaniu zakupu udziałów Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 r. w dniu 5 marca 2021 roku.

Inne komunikaty

bEUvkQcD