Trwa ładowanie...
bEUtojOZ
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
19.10.2021, 20:36

ASM Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z 22 września 2021 r.

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia, datowanego na 15 października 2021 r., o udzieleniu zabezpieczenia, przed wszczęciem postępowania, roszczenia Adama Stańczaka w szczególności o ustalenie nieistnienia uchwał z 22 września 2021 r.:
1)nr 6-10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2)nr 16-20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 3)nr 2-9 Rady Nadzorczej Spółki, (łącznie „Uchwały”) przez wstrzymanie skuteczności Uchwał do czasu zakończenia postępowania głównego w sprawie o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie Uchwał („Postanowienie”). Postanowienie nie zawiera uzasadnienia; pozew Adama Stańczaka odnośnie do Uchwał nie został jeszcze wniesiony. W opinii Spółki nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki powodujące wadliwość prawną Uchwał. W związku z tym, Spółka zamierza podjąć wszelkie działania prawne zmierzające do zaskarżenia Postanowienia. Wydanie Postanowienia nie wpływa na skład Zarządu Spółki, w skład którego wchodzi: Dorota Kenny, Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak. Mimo wydania Postanowienia, ważność i skuteczność zachowują poprzednie powołania członków Zarządu Spółki, potwierdzone dodatkowo oświadczeniami założycieli Spółki, o czym Spółka informowała 22 kwietnia 2021 r. raportem bieżącym 09/2021 oraz 2 lipca 2021 roku raportem bieżącym 29/2021.

Inne komunikaty

bEUtojPH