Trwa ładowanie...
bEUjXZeJ
Notowania
NWAI: strona spółki
20.10.2021, 20:01

NWA Informacja poufna: zawarcie umów nabycia aktywów służących wykonywaniu funkcji depozytariusza

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego (ESPI) nr 5/2021 z dnia 17 września 2021 roku („Raport”), informuje, że w wyniku zakończenia z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Copernicus”) negocjacji w części dotyczącej nabycia określonych składników materialnych i niematerialnych majątku Copernicus związanych z prowadzeniem przez ten podmiot działalności polegającej na wykonywaniu funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w dniu 20 października 2021 roku zawarł z Copernicus umowy nabycia ww. składników i zamierza rozpocząć wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych od listopada 2021 roku.
Jak Spółka informowała już w Raporcie, rozpoczęcie świadczenia usługi depozytariusza może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki, profil ryzyka prowadzonej działalności oraz wymogi kapitałowe.

Inne komunikaty

bEUjXZfr