Trwa ładowanie...
bESuLOEl
Notowania
POZBUD: strona spółki
21.10.2021, 16:19

POZ Podjęcie decyzji o wydzieleniu ZCP i przeniesieniu do podmiotu zależnego

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 roku podjął decyzję o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do wydzielenia zakładu produkcyjnego stolarki otworowej w Słonawach ze Spółki (dalej „ZCP”) i przeniesienia go aportem do spółki zależnej w 100% od Emitenta, która zostanie utworzona w ramach ww. procedury.
Zarząd Spółki podkreśla, że wydzielenie i przeniesienie segmentu biznesowego skupionego wokół produkcji stolarki otworowej do dedykowanej do tego celu spółki wpisuje się w realizację strategii Spółki. Korzyści jakie przyniosą ww. działania to uporządkowanie struktury biznesowej i zapewnienie spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności Grupy a także skupienie majątku trwałego alokowanego w zakresie danego profilu działalności w jednym podmiocie i zapewnienie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej POZBUD.

Inne komunikaty

bESuLOET