Trwa ładowanie...
bFfDCfnV
Notowania
EUROCASH: strona spółki
21.10.2021, 18:02

EUR Spełnienie się warunków zawieszających transakcji nabycia udziałów w Arhelan, w tym uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Eurocash"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 11.03.2021 r., informuje, że w dniu 21.10.2021 r., otrzymał zawiadomienie od Arhelan sp. z o.o. („Arhelan”) o zakończeniu procesu restrukturyzacji wewnętrznej Arhelan, obejmującej (i) przekształcenie formy prawnej Arhelan w spółkę z o.o., (ii) przeniesienie jej nieruchomości do odrębnego podmiotu oraz (iii) przeniesienie udziałów w Arhelan do jedynego wspólnika, stanowiącej jeden z warunków zawieszających w transakcji dotyczącej nabycia przez Eurocash 49% udziałów w Arhelan (a docelowo 50% udziałów) oraz współpracy Arhelan z Grupą Eurocash, w tym zawarcia pomiędzy Arhelan oraz Eurocash Franczyza sp. z o.o. umowy franczyzowej („Transakcja”). Na skutek zrealizowania się powyższego warunku zawieszającego, nastąpiło spełnienie się wszystkich warunków zawieszających dokonanie Transakcji.
Zarząd Eurocash jednocześnie informuje, że w dniu 15.10.2021 r. Eurocash otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) z dnia 14.10.2021 r., w której Prezes UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad Arhelan.

Inne komunikaty

bFfDCfoD