Trwa ładowanie...
bEUwzaWJ
Notowania
SARE: strona spółki
22.10.2021, 7:52

DTR Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem ESPI o numerze 25/2021 z dnia 22.07.2021 r. Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”) informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 22.10.2021 r. wygasa mandat Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Dariusza Piekarskiego, powołanego w drodze kooptacji, dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 22.07.2021 r., na mocy § 16 ust. 6 Statutu Spółki.
Zgodnie §16 ust. 6 Statutu Spółki, Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji sprawuje swoją funkcję do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż̇ przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Najbliższe Walne Zgromadzenie Emitenta, zwołane na dzień 04.11.2021 r., dokona zarówno zatwierdzenia kooptacji, jak i stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Dariusza Piekarskiego z dniem 22.10.2021 r.

Inne komunikaty

bEUwzaXr