Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Rekomendacja Zarządu dotycząca uchylenia Programu Motywacyjnego za lata 2019, 2021 i 2022.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 23/2020 z dnia 10 września 2020 roku, informuje, że w dniu 25 października 2021 roku, podjął uchwałę w sprawie rekomendowania najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta uchylenia Programu Motywacyjnego, który został przyjęty uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 czerwca 2019 roku, a następnie zmieniony uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 lipca 2020 roku. Decyzja o zarekomendowaniu najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchylenia Programu Motywacyjnego podyktowana jest przede wszystkim wpływem pandemii koronawirusa Covid – 19 na osiągane przez Grupę Kapitałową Emitenta wyniki finansowe. W okresie od 24 października 2020 r. do 15 maja 2021 roku wprowadzono w Polsce okresowe przymusowe zamknięcie wszystkich lokali gastronomicznych (możliwa tylko sprzedaż „na wynos”). Po tym okresie przez kolejne dwa tygodnie sprzedaż mogła być realizowana tylko w ogródkach gastronomicznych. Nie można wykluczyć, że z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, w najbliższych miesiącach zostaną po raz kolejny wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w ocenie Zarządu Emitenta, uchylenie Programu Motywacyjnego leży w najlepszym interesie Emitenta oraz jego akcjonariuszy.

Inne komunikaty