Trwa ładowanie...
bFfVjIEl
Notowania
AMBRA: strona spółki
26.10.2021, 18:12

AMB Informacja o dywidendzie

Zarząd AMBRA S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło Uchwałę nr 10/2021 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
W uchwale tej ustalona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 23.946.311,80 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych 80/100), tj. 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 3 listopada 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 listopada 2021 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje AMBRA S.A.

Inne komunikaty

bFfVjIET