Trwa ładowanie...
bFfRTVQl
Notowania
AMBRA: strona spółki
26.10.2021, 18:14

AMB Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.

Zarząd AMBRA S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 26 października 2021 r. („Zgromadzenie”) obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 78,04% kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu były następujące podmioty: - Schloss Wachenheim AG posiadająca 15.406.644 akcji Spółki uprawniających do 15.406.644 głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 78,55% głosów obecnych na Zgromadzeniu i co stanowi 61,12% ogólnej liczby głosów, - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander posiadający 2.510.000 akcji Spółki uprawniających do 2.510.000 głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 12,80% głosów obecnych na Zgromadzeniu i co stanowi 9,96% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bFfRTVQT