Trwa ładowanie...
bFfidppN
Notowania
MEDICALG: strona spółki
26.10.2021, 18:56

MDG Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 26 października 2021 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości w formie załączników do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 października 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu został zgłoszony sprzeciw przez jednego akcjonariusza w stosunku do uchwały nr 4/10/2021 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfidpqv