Trwa ładowanie...
bFfjKeOd
Notowania
IFIRMA: strona spółki
28.10.2021, 15:26

IFI Dalsze wypłaty zaliczek na dywidendę

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) zwraca uwagę, iż Spółce skończyły się możliwości zaliczkowych wypłat dywidendy za 2021. Powodem takiego stanu rzeczy jest skokowy wzrost zysku, a co za tym idzie także wypłat zaliczek w roku bieżącym.
Zgodnie z art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, łączna wysokość zaliczek może stanowić nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2020, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Łączna kwota zaliczek na poczet dywidendy za 2021 wynosi obecnie 34 gr na akcję (17 gr wypłacone + 17 gr uchwalone), czyli dokładnie tyle, ile pozwala powyższa regulacja. Zarząd chce kontynuować zaliczkowe wypłaty 30% – 70% zysków netto, zgodnie z Polityką Dywidendową Spółki. Jednakże w tym celu, oczywiście oprócz dalszych dobrych wyników finansowych, konieczne będzie zwiększenie Funduszu Dywidendowego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje zwołanie NWZ początkiem przyszłego roku, celem podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bFfjKeOL