Trwa ładowanie...
bFfjjAQB
Notowania
LIBET: strona spółki
28.10.2021, 20:29

LBT Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 października 2021 roku.

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 28 października 2021 roku, w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) przedkłada treści uchwał powziętych podczas NWZA jak i treść projektów uchwał, które były przedmiotem głosowania podczas NWZA lecz nie zostały powzięte (załącznik numer 1 do niniejszego raportu).

Załączniki

Inne komunikaty

bFfjjARj