Trwa ładowanie...
bFfhZpFN
Notowania
INVISTA: strona spółki
29.10.2021, 17:48

INV Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Invista SA [Spółka] informuje, iż w dniu 29 października 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki w zakresie kierunków wspierających dalszy rozwój jej działalności.
Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Spółki oparty o dotychczasową strategię prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy. W trakcie procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę różne opcje, w tym przegląd posiadanych aktywów przez pryzmat potencjału ich dalszego wykorzystania jak również ewentualność zainicjowania projektów w branży w których Spółka nie była obecna, a które w związku z uwarunkowaniami legislacyjnymi oraz otoczeniem biznesowym mogą charakteryzować się ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną w tym, w szczególności projekty związane z branżą energetyki odnawialnej i elektromobilności. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności , czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty

bFfhZpGv