Trwa ładowanie...
bFgeszSd
Notowania
ZUE: strona spółki
3.11.2021, 12:57

ZUE Wstępne wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku.

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 3 listopada 2021 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za III kwartały 2021 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe ZUE za III kwartały 2021 r.: - przychody ze sprzedaży: 544,2 mln zł, - zysk brutto na sprzedaży: 16,5 mln zł, - zysk na działalności operacyjnej: 6,1 mln zł, - zysk netto: 4,3 mln zł. Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za III kwartały 2021 r.: - przychody ze sprzedaży: 593 mln zł, - zysk brutto na sprzedaży: 20,3 mln zł, - zysk na działalności operacyjnej: 6,6 mln zł, - zysk netto: 4 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zarówno ZUE jak i Grupa ZUE w III kwartałach 2021 r. wypracowały większy zysk netto przy przychodach na zbliżonym poziomie. ZUE zanotowała wzrost zysku netto o 25%, Grupa ZUE o 38%. Poprawił się również zysk na działalności operacyjnej – Spółka o 20%, Grupa ZUE o 27%. Część portfela zamówień ZUE stanowiły kontrakty kolejowe pozyskane w okresie 2016/2017. Prace na tych kontraktach zmierzają do zakończenia. Znaczna część z nich planowo kończy się w bieżącym oraz w przyszłym roku. ZUE wykorzystując dobrą koniunkturę na rynku miejskich inwestycji tramwajowych skutecznie dywersyfikuje portfel zamówień, zwiększając udział kontraktów tramwajowych w portfelu. Od sierpnia 2021 r. Spółka zawarła 2 umowy na tym rynku o łącznej wartości ok. 89 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu ZUE ma złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach, z których potencjalny przychód dla ZUE wynosi łącznie ok. 601 mln zł netto, z czego 4 kontrakty to zadania miejskie. Na rynku kolejowym wykonawcy nadal oczekują na nowe zlecenia zapowiadane przez zarządcę infrastruktury. Na ten moment nie są ogłaszane przetargi na nowe inwestycje o istotnym z perspektywy wykonawców znaczeniu. Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,2 mld zł. W przypadku podpisania umów na kolejne wyżej określone wygrane przetargi, wyniesie ok. 1,8 mld zł. Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za III kwartały 2021 r.

Inne komunikaty

bFgeszSL