Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
5.11.2021, 14:06

DGA Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. powziął informację, iż Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości rekomenduje do dofinansowania Projekt DGA S.A. pt. „Dostępny design II” złożony w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/21, „Dostępność – szansą na rozwój” Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt złożony przez DGA S.A. opiewa na kwotę dofinansowania 3.915.140,50 zł. Projekt ma być realizowany od 1 stycznia 2022 do 30 września 2023 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących, to jest takich których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, usług na zasadzie równości z innymi. Projektem objętych będzie 400 pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z całej Polski, których działalność jest związana z: 1) produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, 2) projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi. Dla uczestników projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze. DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Inne komunikaty