Trwa ładowanie...
bFdNTaBh
Notowania
TORPOL: strona spółki
5.11.2021, 22:15

TOR Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartały 2021 roku

Zarząd TORPOL S.A. [„Spółka, Emitent”] informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 5 listopada 2021 roku procesu agregacji danych finansowych, realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za okres 9 miesięcy 2021 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2020 roku]: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta: • przychody netto ze sprzedaży: 772,7 mln zł [986,3 mln zł], • zysk ze sprzedaży brutto: 72,1 mln zł [60,3 mln zł], • zysk z dz. operacyjnej: 47,6 mln zł [36,7 mln zł], • zysk netto: 36,0 mln zł [26,3 mln zł], • środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 453,4 mln zł [404,9 mln zł wg. stanu na 31 grudnia 2020 r.]. Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.: • przychody netto ze sprzedaży: 701,8 mln zł [946,3 mln zł], • zysk ze sprzedaży brutto: 66,5 mln zł [56,3 mln zł], • zysk z dz. operacyjnej: 45,4 mln zł [36,0 mln zł], • zysk netto: 34,5 mln zł [25,6 mln zł], • środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 449,5 mln zł [403,1 mln zł wg. stanu na 31 grudnia 2020 r.]. Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 19 listopada 2021 roku.

Inne komunikaty

bFdNTaBP