Trwa ładowanie...
bFgkjMzp
Notowania
PROLOG: strona spółki
6.11.2021, 14:40

XBS Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020/2021

Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, o rekomendowaniu przez Zarząd Emitenta Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w kwocie 3.089.825,85 PLN (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 85/100) w następujący sposób:
1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę w wysokości 2.900.000,00 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 2,90 zł; 2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 922.957,41 zł; Jako dzień dywidendy proponuje się dzień 13 grudnia 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy proponuje się na dzień 21 grudnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bFgkjMzX