Trwa ładowanie...
bFfiZRDp
Notowania

ASM Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała informację od Adama Stańczaka, że Adam Stańczak nabył 5 listopada 2021 r. 901.452 akcji Spółki za cenę 0,90 PLN za jedną akcję, poza systemem obrotu. W informacji nie wskazano nabywcy akcji.
Adam Stańczak wskazał ponadto w informacji przekazanej Spółce, że dysponuje łącznie 17.153.532 akcjami Spółki, uprawniającymi do takiej samej liczby głosów, co stanowi 30,08% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka otrzymała również informację od Adama Stańczaka, że spółka True Sport sp. z o.o. zbyła 5 listopada 2021 r. 901.452 akcji Spółki za cenę 0,90 PLN za jedną akcję, poza systemem obrotu. W informacji nie wskazano zbywcy akcji.

Inne komunikaty

bFfiZRDX