Trwa ładowanie...
bFgekkzp
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
10.11.2021, 11:26

BDX Podpisanie umowy w przedmiocie uzyskania wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego

Zarząd Budimex SA („Budimex”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. zawarł z FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”) umowę na mocy której Budimex uzyska wyłączność negocjacyjną w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”), realizującej projekt budowy farmy wiatrowej („Projekt”).
Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy 7 MW i jest projektem gotowym do budowy (ready-to-build, „RTB”). Strony zobowiązały się w dobrej wierze i z należytą starannością prowadzić negocjacje dotyczące nabycia przez Budimex wszystkich udziałów w SPV oraz dołożyć najlepszych starań w celu realizacji planowanej transakcji. Przed przystąpieniem do planowanej transakcji, Budimex zamierza przeprowadzić badanie due diligence Projektu. Wyłączność zostanie udzielona do dnia 10 grudnia 2021 r. Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej transakcji nabycia Projektu będzie stanowiła wejście w nowy obszar działalności podstawowej, pomimo, że szacowana wartość transakcji nie przekracza progów wskazanych w Indywidualnym Standardzie Raportowania Budimex S.A. dla nabycia aktywów o znacznej wartości oraz dla zawarcia znaczącej umowy.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-25
BDX Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce - wybór oferty Budimex S.A.
231,00
+2,60
2022-01-21
BDX Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2022 roku
245,00
-2,45
2022-01-19
BDX Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.
246,50
-1,62
2022-01-12
BDX Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.
249,00
+2,01
2022-01-04
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – podpisanie umowy
238,50
+2,10
2021-12-30
BDX Podpisanie porozumienia w przedmiocie wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego
234,50
-1,28
2021-12-17
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – wybór oferty
235,50
-5,52
2021-12-17
BDX Nabycie i zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
235,50
-1,49
2021-12-15
BDX Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – unieważnienie czynności wyboru
223,00
-1,57
2021-12-15
BDX Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej (korekta)
223,00
-0,67
bFgekkzX