Trwa ładowanie...
bFexJPaZ
Notowania
MEDICALG: strona spółki
10.11.2021, 14:54

MDG Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 25.01.2021 r., informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku na dzień 15 listopada 2021 r., zamiast 23 listopada 2021 r..
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bFexJPbH