Trwa ładowanie...
bFfjwTOZ
Notowania
DOMDEV: strona spółki
10.11.2021, 17:38

DOM QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Zarząd Dom Development S.A. niniejszym informuje o dokonaniu korekty Skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2021 roku (dalej „Sprawozdanie”) w odniesieniu do noty 7.16 „Przychody ze sprzedaży i koszt własny sprzedaży” w zakresie zmiany przypisania kwoty 195 210 tys. zł z kategorii „Przychody ze sprzedaży usług” do kategorii „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych”. Dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe części przedmiotowego Sprawozdania, w tym na łączną wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Pełna treść skorygowanego Sprawozdania zostanie niezwłocznie opublikowana w trybie przewidzianym dla publikacji raportów okresowych.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfjwTPH