Trwa ładowanie...
Notowania

EXC Złożenie do UKNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu Spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inne komunikaty