Trwa ładowanie...
bFevvkid
Notowania
ZUE: strona spółki
12.11.2021, 13:03

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 12 listopada 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” (Przetarg).
Zamawiający: Koleje Dolnośląskie S.A. Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 49 mln zł. Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 60,2 mln zł. Termin realizacji zadania: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kryteria ofert: cena – waga: 100%. Otwarcie ofert w Przetargu nastąpiło 25 czerwca 2021 r. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, do którego Spółka złożyła odwołanie. Następnie na skutek wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Po czym Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ważnych ofert w dniu 12 listopada 2021 roku. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bFevvkiL