Trwa ładowanie...
bFgdOuiJ
Notowania
ZREMB: strona spółki
15.11.2021, 14:01

ZRE Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za III kwartał 2021 roku.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Spółka", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za III kwartały 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartały lat obrotowych 2018, 2019 i 2020.
Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w trzech kwartałach 2021 roku Zarząd Emitenta przyjął odpowiedni okres w latach 2018-2020. Ostateczne wartości danych finansowych za III kwartał 2021 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 22 listopada 2021 roku. Komentarz Zarządu ZBM ZREMB-Chojnice S.A. do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I-III kwartał 2021 r. Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2020r. Spółka w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 21 411 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018 - 2020 stanowi spadek o 4,72 %. Jednostkowy wynik EBIT oraz EBITDA w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku to zysk w wysokości 1 272 tys. zł (EBIT) i 1 826 tys. (EBITDA), porównując z uśrednionym zyskiem w odpowiednich okresach w latach 2018 - 2010 w wysokości 1 386 tys. zł (EBIT) oraz 1 910 tys. zł (EBITDA) stanowi niewielki spadek. Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2021 to zysk w wysokości 488 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego jednostkowego zysku netto w latach 2018 - 2020 w wysokości 1 364 tys. zł stanowi wyraźną różnicę. Na uwagę zasługuje fakt, iż w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku udało się zacznie poprawić wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego pod względem przychodów, a najbardziej pod względem wyniku EBIT- wzrost o 4 711% oraz EBITDA wzrost o 304%.

Załączniki

Inne komunikaty

bFgdOujr