Trwa ładowanie...
bFfjOKvF
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
15.11.2021, 15:27

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O, P, R, S, A1 oraz A2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2021r.
dla serii O 13 001 388 zł. dla serii P 13 001 635 zł. dla serii R 16 716 428 zł. dla serii S 9 100 860 zł. dla serii A1 20 860 715 zł. dla serii A2 22 115 116 zł. Łączna wartość zbioru: 94 796 142 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1 oraz serii A2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 127 374 796 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bFfjOKwn