Trwa ładowanie...
bFdOktjF
Notowania
OPENFIN: strona spółki
15.11.2021, 12:30

OPF ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku.
Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na dzień 29 listopada 2021 r. Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 listopada 2021 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bFdOktkn