Trwa ładowanie...
bFgfyDtx
Notowania
HELIO: strona spółki
17.11.2021, 13:48

HEL Istotny wzrost wyników finansowych w I kwartale 2021/2022

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, należy spodziewać się za pierwszy kwartał roku obrotowego 2021/2022 (tj. lipiec – wrzesień 2021) zysku netto w wysokości 2.802 tys. zł względem 1.304 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. lipiec – wrzesień 2020).
W opinii Zarządu HELIO S.A. poprawa wyniku finansowego netto Spółki była możliwa przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali, o czym Emitent informował już raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 01.10.2021 r. Spółka w przedmiotowym kwartale (lipiec – wrzesień 2021) osiągnęła bowiem rekordowe w historii przedsiębiorstwa przychody ze sprzedaży w okresie lipiec – wrzesień, które wyniosły 58.217 tys. zł, względem 45.986 tys. zł w okresie porównywalnym (lipiec – wrzesień 2020). Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym zysku netto istotnie odbiegającego od danych za analogiczny okres roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2021/2022, który Spółka opublikuje w dniu 29 listopada 2021 r.

Inne komunikaty

bFgfyDuf