Trwa ładowanie...
bFfYPCfF
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
17.11.2021, 14:48

BDX „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 17.11.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5 a Budimex S.A. na generalną realizację inwestycji pod nazwą „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III”.
Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 14.07.2021 r. w raporcie bieżącym nr 57/2021. Wartość umowy: 157 025 500,00 zł netto. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym wraz z poniżej opisaną umową wyniosła 224.871.076,45 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa. Warunki umowy o najwyższej wartości: Wartość umowy: 157 025 500,00 zł netto Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia robót: 24 miesiące Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów Okres rękojmi: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów Zaliczka: brak Warunki płatności: płatności zgodnie z Planem Płatności, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia umownego brutto Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-25
BDX Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce - wybór oferty Budimex S.A.
231,00
+2,60
2022-01-21
BDX Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2022 roku
245,00
-2,45
2022-01-19
BDX Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.
246,50
-1,62
2022-01-12
BDX Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.
249,00
+2,01
2022-01-04
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – podpisanie umowy
238,50
+2,10
2021-12-30
BDX Podpisanie porozumienia w przedmiocie wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego
234,50
-1,28
2021-12-17
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – wybór oferty
235,50
-5,52
2021-12-17
BDX Nabycie i zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
235,50
-1,49
2021-12-15
BDX Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – unieważnienie czynności wyboru
223,00
-1,57
2021-12-15
BDX Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej (korekta)
223,00
-0,67
bFfYPCgn