Trwa ładowanie...
bFfYMatN
Notowania
ZUE: strona spółki
17.11.2021, 15:01

ZUE Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 17 listopada 2021 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie:
1) ZUE (Lider), 2) Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Konsorcjum), najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT). Zamawiający: PKP PLK S.A. Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 68,8 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE. Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 84,7 mln zł. Termin realizacji zadania: 69 tygodni od daty rozpoczęcia. Kryteria ofert: a) cena – waga: 60% b) okres gwarancji – waga: 40%. Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 49,2 mln zł brutto. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bFfYMauv