Trwa ładowanie...
bFexKCXV
Notowania
SURFLAND: strona spółki
19.11.2021, 13:36

SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Emitent) informuje, iż do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – ABS Investment ASI SA, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmiany dotychczas posiadanego udziału poprzez jego zmniejszenie poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Załączniki

Inne komunikaty

bFexKCYD