Trwa ładowanie...
bFfDaFud
Notowania

PFG Nabycie przez Prefa Group S.A. obligacji serii C celem umorzenia

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 18 listopada 2021 r. doszła do skutku umowa zawarta z Obligatariuszem serii C (dalej: Obligatariusz), w wyniku których Emitent dokonał nabycia celem umorzenia 1.000 (jeden tysiąc) sztuk Obligacji serii C (dalej: Obligacje), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 grudnia 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 26/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. O dojściu emisji do skutku Emitent informował w dniu 19 stycznia 2021 roku raportem bieżącym ESPI 02/2021. Działanie stanowi realizację Uchwały Zarządu nr 2/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie nabycia obligacji serii C celem umorzenia.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfDaFuL