Trwa ładowanie...
bFgjWRyZ
Notowania
COLUMBUS: strona spółki
19.11.2021, 18:40

CLC Odnowienie umowy faktoringowej z Santander Factoring sp. z o.o.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż z uwagi na wygaśnięcie w dn. 31 października 2021 r. umowy factoringowej z limitem do 10 mln zł, zawartej z Santander Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Santander Factoring), o której Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 58/2020 z dn. 13 listopada 2020 r. niniejszym zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2021 r. zawarł z Santander Factoring nową umowę factoringową, na podstawie której zwiększony został limit finansowania dostaw do kwoty 15 mln zł dla finansowania w PLN, EUR i USD (dalej: Limit). Okres obowiązywania Limitu został wskazany do dnia 30 listopada 2022 r., z możliwością przedłużenia na okres wskazany przez Santander Factoring w formie pisemnej. Maksymalny termin wymagalności wierzytelności akceptowanych do wykupu wynosi 30 dni, natomiast termin spłaty określono na 120 dni.
Zostały ustanowione następujące zabezpieczenia: a. weksel własny in blanco, do którego dołączona jest deklaracja wekslowa, b. nieodwołalne pełnomocnictwo do wskazanych rachunków bankowych Columbus, c. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) udzielona w kwocie 12 mln zł, stanowiącej 80% Limitu, z terminem ważności do 16 czerwca 2023 r., d. weksel własny in blanco wystawiony na rzecz BGK na zabezpieczenie gwarancji, o której mowa wyżej pod lit. c., do którego dołączona jest deklaracja wekslowa, e. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego o treści zaakceptowanej przez Santander Factoring, do wysokości 150% Limitu, f. zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelności wynikającej ze wskazanych rachunków bankowych Columbus, do kwoty 150% Limitu.

Inne komunikaty

bFgjWRzH