Trwa ładowanie...
bFeyloUR
Notowania
SURFLAND: strona spółki
21.11.2021, 20:24

SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Emitent) informuje, iż do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Centurion Finance ASI SA, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmiany bezpośredniego udziału poprzez jego zmniejszenie poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Załączniki

Inne komunikaty

bFeyloVz