Trwa ładowanie...
bFfjsgid
Notowania
DEKPOL: strona spółki
23.11.2021, 17:38

DEK Aktualizacja celu sprzedażowego lokali na rok 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczącego celów sprzedażowych Grupy Kapitałowej Dekpol („Grupa”) w segmencie deweloperskim na rok 2021, Zarząd Dekpol S.A. przedstawia aktualizację celu sprzedażowego Grupy na rok 2021 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: aktualny cel sprzedażowy to 480 lokali (poprzednio 350 lokali). Definiując powyższy cel Grupa bierze pod uwagę wyniki sprzedaży zrealizowane do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego.
Pozostałe cele sprzedażowe na rok 2021 określone w raporcie bieżącym nr 2/2021 pozostają bez zmian. Zarząd Dekpol S.A. zastrzega, że żadne z powyższych twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Dekpol S.A. lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte.

Inne komunikaty

bFfjsgiL